A A A Wersja kontrastowa

Gabinet Starosty

Gabinet Starosty realizuje zadania związane ze współpracą Starosty i Zarządu z innymi organami władzy publicznej oraz kontaktem z mieszkańcami powiatu i petentami Starostwa. W ramach Gabinetu Starosty prowadzone jest Biuro Obsługi Mieszkańców oraz sekretariat wraz z obsługą kancelaryjną Starostwa i zapewnieniem obsługi techniczno-biurowej Zarządu. Gabinet Starosty zajmuje się także obsługą medialną, przygotowaniem materiałów, analiz i opracowań, organizacją punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie.

Pracownicy wydziału:

Agnieszka Kilisz
Tel.: 77 40 74 303
E-mail:
Paulina Bańkosz
Tel.: 77 40 74 300
E-mail:
Barbara Szczęśniak
Tel.: 77 40 74 300
E-mail:
Romana Zimerman
Tel.: 77 40 74 303
E-mail:
Witold Rożałowski
Tel.: 77 407 43 07
E-mail:
pok. nr 108