A A A Wersja kontrastowa

Wydział Finansowy

Wydział Finansowy realizuje w szczególności zadania z zakresu planowania i kontroli realizacji budżetu, obsługi księgowej Starostwa, nadzoru nad gospodarką finansową jednostek organizacyjnych powiatu, obsługi kasowej, ewidencjonowania i inwentaryzowania mienia ruchomego.

 

Szanowni Państwo!

Przypominamy, że 31 marca ubiega termin dokonywania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa.

Opłaty należy wnosić bez odrębnego wezwania, w kwocie określonej w decyzji na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Krapkowicach o numerze 22 8884 0004 2001 0000 0202 0002.

W przypadku braku informacji o wysokości opłat można skorzystać z wniosku, który pobrać i złożyć należy w Biurze Obsługi Klienta mieszczącego się na parterze Starostwa Powiatowego.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem tel. 77 40 74 318 (w sprawie wysokości opłaty rocznej) lub 77 40 74 372 (w sprawie wysokości opłaty rocznej oraz nieruchomości, której dotyczy opłata).

Pracownicy wydziału:

Sandra Konczalla
Tel.: 77 40 74 317
E-mail:
Jowita Kamerska
Tel.: 77 40 74 317
E-mail:
Izabella Wolińska
Tel.: 77 40 74 318
E-mail:
Beata Janus
Tel.: 77 40 74 318
E-mail:
Izabela Pampuch
Tel.: 77 40 74 316
E-mail:
Iwona Giedzińska
Tel.: 77 40 74 316
E-mail:
Jolanta Niesporek
Tel.: 77 40 74 316
E-mail:
Gabriela Osiej
Tel.: 77 40 74 315
E-mail:
Ilona Adamkiewicz
Tel.: 77 40 74 320
E-mail:
Brak dostępnych aktualności.