A A A Wersja kontrastowa

Wydział Polityki Społecznej

Wydział Polityki Społecznej realizuje w szczególności zadania z zakresu ochrony, promocji zdrowia i opieki społecznej, orzekania o niepełnosprawności, edukacji, prowadzenia szkół i poradni, nadzoru nad jednostkami powiatu realizującymi zadania w tym zakresie.

W ramach wydziału działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Pracownicy wydziału:

Beata Ostanek
Tel.: 77 40 74 337
E-mail:
Henryk Miszke
Tel.: 77 40 74 305
E-mail:
Agnieszka Szymończyk
Tel.: 77 40 74 306
E-mail:
Anna Walczak
Tel.: 77 40 74 306
E-mail:
Tomasz Mierzwa
Tel.: 77 40 74 306
E-mail:
Helena Szajbel
Tel.: 77 40 74 306
E-mail:
Iwona Małkiewicz
Tel.: 77 40 74 337
E-mail:
Koryna Bernardt
Tel.: 77 407 43 48
E-mail:
pok. nr 2

Sprawy obsługiwane przez Wydział starostwa: