A A A Wersja kontrastowa
Oddychaj zdrowo i bezpiecznie w sercu Opolszczyzny

Ruszamy z akcją, podczas której rozdamy 500 czujników czadu dla mieszkańców powiatu krapkowickiego, aby w okresie sezonu grzewczego mogli ustrzec się przed zagrożeniem jakie stanowi tlenek węgla znany powszechnie jako CZAD! Zanim jednak rozdamy czujniki, mamy dla Was proste zadanie, polegające na wypełnieniu ankiety składającej się z 9 pytań. Uzyskane w ten sposób odpowiedzi pozwolą nam dowiedzieć się, jaka jest wiedza mieszkańców na temat przyznawanych przez nas bonów ekologicznych, a także co...

Konkurs ekologiczny dla placówek przedszkolnych z terenu powiatu krapkowickiego, pt. „Segregacja odpadów prosta sprawa, segregowanie śmieci to zabawa”

Ekologiczny konkurs filmowy dla PRZEDSZKOLI!

Zachęcamy wszystkie przedszkola z terenu powiatu krapkowickiego do nakręcenia krótkich filmów przedstawiających i promujących ekologiczne zachowania, a przede wszystkim selekcję odpadów. Na materiały czekamy do 3 grudnia. Dla najlepszych przewidziano nagrody o łącznej wartości 10 tysięcy złotych! Podczas oceniania pod uwagę brana będzie spójność filmu z tematem konkursu, walory edukacyjne i wychowawcze filmu oraz pomysłowość, oryginalność i...

Starosta Krapkowicki wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz własności budynków usytuowanych na  nieruchomości  położonej w Kórnicy gmina Krapkowice oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr nr 931/2 z mapy 4, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1S/00042375/3.

ogłoszenie o...

Starosta Krapkowicki, podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały prawa miejscowego – uchwały Rady Powiatu Krapkowickiego. Przedmiotem Konsultacji jest Projekt Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2022.